KRIPTO-GELDEENHEDE IN JOU BOEDEL

RGPROK-FB-POST-CRYPTO-CURRENCY.jpg

As jy mooi daaroor dink, was dit onvermydelik dat virtuele geld en digitale geldeenhede hul pad in ons alledaagse lewe sou vind. Ons het dan immers virtuele vriende danksy sosiale media en virtuele winkelsentrums danksy aanlyn-kleinhandelaars….

Kripto-geldeenhede vorm deel van u digitale bates. In teenstelling met ander digitale bates soos sosiale media-profiele, het dit ‘n geldwaarde. Indien jy nie jou erfgename dienooreenkomstig ingelig het nie, sal hulle nie bewus wees dat jy oor hierdie bate beskik nie. Kripto-geldeenhede is wonderlik as jy van plan is om jou rykdom onder die radar te hou, maar wat sal gebeur indien jy onverwags sterf en jou erfgename is nie daaroor ingelig nie?

Indien jou erfgename wel van jou kriptogeld weet, sal hul nogsteeds nie sonder jou aantekenbesonderhede toegang tot dit kan verkry nie. Dit is dus van kardinale belang dat jy jou prokureur en/of boedelbeplanner van hierdie inligting voorsien. Dit sal hulle in staat stel om u boedel dienooreenkomstig te beredder, asook die proses te vergemaklik.

Kriptogeld word as ‘n bate in jou boedel beskou, daarom is dit onderhewig aan eksekuteursvergoeding, asook boedelbelasting.

Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) het verklaar dat kriptogeldtransaksies aan die algemene beginsels van ons belastingreg onderhewig is. Dus kan enige inkomste wat ontvang word, en/of winste of verliese wat aangegaan is, as inkomste van aard gesien word en by die belastingpligtige se inkomstebelasting of kapitaal ingesluit wees. Dit kan moontlik ook onderhewig wees aan kapitaalwinsbelasting en is in die belastingbetaler se hande belasbaar.

Die eksekuteur van u boedel sal die geldwaarde van u kriptogeld moet bepaal. Hulle sal moet vasstel in watter kriptogeldeenheid u belê het, asook die hoeveelheid daarvan. Sodra hy hierdie inligting het sal dit hom help om die waarde daarvan te bereken. Die eksekuteur word in ‘n baie moeilike posisie geplaas as gevolg van die feit dat die kripto-wisselkoers gereeld verander. Die waarde van die kriptogeld hang dus van die kripto-wisselkoers daardie dag af.

Een van die mees doeltreffende maniere om u digitale bates aan u begunstigdes oor te dra is om die oordrag self ‘n digitale proses te maak. Daar is verskeie maniere om dit te bewerkstellig. Een opsie is vir verskeie handtekeningstransaksies. In Bitcoin staan dit bekend as M-of-N transaksies. Hierdie proses vereis dat ‘n minimum aantal handtekeninge benodig word uit die aantal moontlike handtekeninge wat u verskaf het. Hierdie ondertekenaars kan byvoorbeeld die erfgename sowel as die genomineerde eksekuteur van jou boedel wees.

Nog ‘n opsie is om te bepaal dat ‘n sekere gebeurtenis die oordrag aktiveer. Bitcoin noem dit die Dead Man’s Switch metode. Hierdie metode gebruik ‘n rekenaargegenereerde program om gereelde eposse aan u te stuur. Indien u nie op hierdie eposse reageer nie, sal die rekenaar outomaties na ‘n databasis gaan om ‘n moontlike sterftesertifikaat te soek. Indien daar wél een is, sal die oordrag outomaties plaasvind.

‘n Laaste opsie is om ‘n Slimkontrak te gebruik. Hierdie kontrak staan ook bekend as Lock Time Transactions. Dit vereis dat u ‘n spesifieke tyd identifiseer waarop die oordrag van die bate moet plaasvind. U moet dan deurlopend die datum uitstel. Na u afsterwe sal die bate oorgedra word op die datum wat laaste gespesifiseer was.

Daar is geen twyfel dat kriptogeld vir baie mense van groot waarde is nie, maar dit is ook baie belangrik dat indien jy besluit om in digitale geldeenhede te belê, jy moet oorweeg wat daarmee moet gebeur wanneer jy afsterf. Hierdie oorweging sluit in die verkryging van regsadvies oor hoe om jou bates te bestuur en hoe dit na jou afsterwe na jou begunstigdes oorgedra moet word.

Rauch Gertenbach is toegewyd en gereed om jou en jou geliefdes te help om te verseker dat hierdie ‘n stresvrye proses is.

Artikel geskryf deur Ankia Botha.

Kontak gerus een van die spesialiste in ons Boedelafdeling sou u enige hulp hiermee verlang by 044 601 9900 of office@rgprok.co.za

HOU 'N FAMILIE BUITE DIE HOF

RGPROK-E-CAMPAIGN-LADY-JUSTICE.jpg

Familieregtelike kwessies soos egskeidings, onderhoud en toegangsregte met betrekking tot minderjarige kinders is altyd gelaai met emosie. Partye tot die geding is dikwels kwaad vir mekaar wat tot gevolg het dat hulle die teenkant met die volle krag van die reg en litigasie wil tref. Ongelukkig vuur uitgerekte litigasie emosies verder aan wat nie tot die voordeel van enige van die partye, maar veral vir minderjarige kinders is nie. As jou huwelik misluk het, neem dan die verantwoordelikheid ter harte om ten minste die egskeiding “suksesvol” af te handel deur konflik so ver as moontlik te probeer vermy.

Daar is baie maniere waardeur konflik hanteer en vermy kan word. Uit die oogpunt van die regsverteenwoordiger is die skrywer hiervan se mening dat hoe vinniger die prokureur geskille kan oplos, hoe meer ruimte geskep kan word om meer dispute in te neem en te besleg. Dit sal nie net die geleentheid verhoog vir prokureurs om inkomste te maksimaliseer nie, maar dit sal meer gevalle skep wat tot beter resultate lei met meer tevrede kliënte.

Konflik is goed (hangende af watter tipe), maar onopgeloste konflik is gevaarlik. Daar is definitief plek in die Regsprofessie om 'n Mediasiehoed op te sit wanneer daar met 'n dispuut gewerk word. Mediasie is 'n informele en vertroulike manier om 'n geskil met die hulp van 'n neutrale derde persoon, bekend as bemiddelaar en/of mediator, op te los. Dit 'n bekostigbare, doeltreffende, lewensvatbare alternatief tot litigasie en is besig om die regs-landskap verander.

Die reëls van die Hof en regsbeginsels word gebruik as wapens om die opposisie te vernietig. Wanneer mediasie gebruik word, kan dit help om die verhoudings tussen die partye te beskerm en te bewaar.

Kom ons sien dit soos ʼn boksgeveg. Die skeidsregter maak 'n besluit en die boksers moet dit aanvaar. Daar sal dus altyd 'n persoon wees wat voel asof die besluit nie reg is nie. Die beter opsie sou wees om te probeer om konsensus te bewerkstellig waarmee albei partye tevrede is. Indien dit nie slaag nie en daar dan geen ander uitweg is nie, kan die Hof genader word.

As Regsgeleerdes moet ons altyd onthou dat ‘sake mense is en mense sake is’. Wat betref ‘n familieregtelike aangeleentheid is die beste manier om dit so te benader, te hanteer en op te los dat albei partye se verhoudinge teenoor mekaar beskerm en behou word.

In die praktyk sien ons dikwels dat sodra 'n saak verby is, die verhouding tussen die partye ook vernietig is. Hierdie kan verhoed word deur van ‘n Mediasie proses gebruik te maak voordat die Hof genader word. Dit is nie net goedkoper nie, maar baie meer doeltreffend soos hierbo genoem.

Die skrywer hiervan is van mening dat wanneer 'n saak na die Hof geneem word, daar slegs een wenner sal wees, maar waar daar mediasie gebruik word, albei partye wenners kan wees.

Vir meer inligting kontak Marinus Barnard van Rauch Gertenbach Prokureurs by 044 601 9900 of office@rgprok.co.za

IS U TESTAMENT WETTIG EN GELDIG?

RGPROK-E-CAMPAIGN.jpg

Ons spandeer die meeste van ons tyd om 'n finansieël veilige en stabiele toekoms vir onsself en ons geliefdes op te bou. So of jy jonk is en onlangs ‘n loopbaan begin het, of middeljarig en op die kruin van jou loopbaan is, of dalk reeds jou skoolgeld betaal het en nou die afgetrede lewe geniet, elkeen het sy unieke ‘boedel’ - die som van ons lewe se werk.

Terwyl ons dalk gelukkig genoeg is om elke dag wakker te word en beheer oor ons eie boedels uit te oefen en so vir ons geliefdes te voorsien, sal daar 'n dag kom wanneer ons nie meer daar is nie. Wat  gebeur met jou boedel wanneer daardie dag aanbreek? Ons advies is om te verseker dat u behoorlike boedelbeplanning gedoen het en 'n wettige testament in plek het.

Om in Suid-Afrika te woon, beteken dat jy gelukkig is om testamentêre vryheid te hê - dit beteken dat jy tot die laaste detail kan dikteer hoe jy jou boedel wil bestuur en versprei nadat jy afgesterf het. Dit is nou te sê indien hierdie wense uiteengesit is in 'n regsgeldige dokument wat voldoen aan die formele vereistes wat deur die wet voorgeskryf word.

Pasop! Om u wense op 'n stukkie papier te skryf of om 'n "gratis testament" af te laai vanaf die internet en te voltooi, beteken nie noodwendig dat u ‘n geldige testament in terme van die Wet op Testamente het nie. Sou u testament as ongeldig bevind word, is dit gelykstaande daaraan dat u glad nie een  het nie. U boedel sal dan volgens die Wet op Intestate Erfopvolging versprei word en geen aandag sal geskenk word aan enige wense wat u mag gehad het nie. Wetgewing bepaal dan in so ‘n geval wie jou erfgename sal wees asook die erfenis wat hulle sal ontvang.

Behoorlike en professionele boedelbeplanning sal u in staat stel om finansiële kwessies soos kontanttekorte en boedelbelasting te reguleer en moontlik te bekamp. Het u al gedink aan die gevolge van u huweliksregime, moontlike egskeidingsbevele, onderhoudsopdragte en lewensversekeringspolisse? Ons beveel aan dat u dit doen aangesien al hierdie faktore waarskynlik 'n impak op u bestorwe boedel sal hê.

Om 'n testament te hê, laat jou toe om nie net 'n voog vir jou minderjarige kind / kinders te nomineer nie, maar ook om iemand te nomineer wie jy vertrou om as 'n trustee in 'n testamentêre trust op te tree wat ingestel kan word om die oorerwing van 'n kind te beskerm totdat hy / sy 'n spesifieke ouderdom bereik.

Voorbeelde van die opsies wat beskikbaar is by die opstel van ‘n testament is om 'n lewenslange vruggebruik oor jou bates te skep ten gunste van jou gade of die vestiging van 'n testamentêre trust in gevalle waar die erfgename nie as “finansieel verstandig” gesien word nie. Geen van hierdie opsies sal egter van krag en effek wees indien dit nie in 'n wettige geldige testament vervat is nie!

Niemand van ons weet wat die dag van môre inhou nie. Al wat ons weet, is dat, ongeag hoe groot of klein jou boedel mag wees – daar kom ‘n dag wat jy nie meer daar is nie en is dit dan van uiterste belang dat jou boedel geadministreer sal word en verdeel sal word volgens jou wense. Maak seker dat jou testament opgestel word deur ‘n professionele persoon wat oor die nodige kennis en kundigheid beskik om te verseker dat u wense behoorlik aangeteken en uitgevoer sal word.

Rauch Gertenbach Prokureurs se professionele personeel is gereed om u gratis by te staan met die hersiening van u testament. Kontak ons by 044 601 9900 of office@rgprok.co.za. Terme en voorwaardes geld

20448934_2033259436896902_1137588357848915696_o.jpg