slip and fall.png

Ek loop in die supermark om inkopies te doen en in een van die gangetjies het iemand `n bottel laat val.  Die skoonmakers het reeds met `n mop begin om die vloer skoon te maak.  Ek loop oor die gladde oppervlak, gly en val. Het ek `n eis teen die eienaars van die supermark en indien wel watter tipe eis? Die antwoord op hierdie vraag is nie altyd voor die hand liggend nie.

Daar word in die algemeen aanvaar dat kliënte in `n publieke plek soos `n supermark onverstoord inkopies moet kan doen en dat daar nie hindernisse mag wees wat kan veroorsaak dat hulle beseer raak nie.  Aanspreeklikheid is egter nie altyd `n voldonge feit nie en veroorsaak soms probleme om te bewys in `n hof.
Alhoewel die algemene reël geld dat die eienaar van `n supermark moet sorg dat daar nie `n gevaarsituasie ontstaan wat skade of beserings vir die koper veroorsaak nie is dit net menslik dat sulke situasies sal voorkom van tyd tot tyd. Die plig is op die eienaar van die supermark om in sulke gevalle sorg te dra dat die kliënt gewaarsku word teen die voorgenome gevaar. Die eienaar kan ook maatreëls in plek stel om byvoorbeeld die gevaarplek af te sper totdat die gebied veilig is. Terselfdertyd moet die kliënt kyk waar hy loop en kan nie sy/haar lot bekla as sy/hy skade opdoen of beseer word op `n gevaarlike plek as dit tot sy/haar kennis is nie. 

Die skade of besering moet verder kousaal verbind kan word tot die nalatigheid van die supermarkeienaar. As ek byvoorbeeld val en net my enkel breek kan ek nie ook `n eis instel vir die heupvervanging wat ek al `n jaar vantevore moes ondergaan het nie.
Algemene skade wat pyn, lyding, ongerief en skok insluit kan geëis word. Hierdie skade komponent is abstrak van aard en word bepaal deur te kyk na vorige hofsake waar persone dieselfde tipe van beserings opgedoen het. Gelede mediese uitgawes en verlies aan inkomste is verdere moontlike skade wat bewys kan word. Gepaardgaande hiermee kan `n persoon ook toekomstige mediese uitgawes en toekomstige verlies van inkomste eis. Laasgenoemde skadehoofde word normaalweg bewys deur deskundige verslae en getuienis aan te bied.

Indien `n kliënt in die proses sy bril breek of selfoon beskadig sal hy/sy ook die herstelkoste of vervangingswaarde van daardie item kan eis.
Vir meer inligting skakel gerus vir Barend Kruger by 044 601 9900 of e-pos na office@rgprok.co.za