RGProk.png

In moeilike ekonomiese- en politieke omstandighede soos wat SA tans beleef, vind lede van beslote korporasies of direkteure van maatskappye dikwels dat die besigheid van die BK of die maatskappy nie meer die mas opkom nie.  Dit is dan wanneer die vraag oor likwidasie of sakeredding ter sprake kom en oorweeg moet word watter die beste opsie vir die maatskappy of BK is.

As die maatskappy of BK nie redelikerwys al sy skulde kan betaal soos en wanneer dit opeisbaar en betaalbaar raak in die volgende ses maande nie, of as dit redelikerwys blyk dat die maatskappy of BK in die volgende ses maande insolvent sal raak, rus die verpligting op die maatskappy of BK om te besluit of dit ‘n kandidaat vir sakeredding of andersins likwidasie is.

In ‘n sakeredding word ruimte aan ‘n maatskappy of BK gegee om in oorleg met alle belanghebbendes ‘n reddingsplan uit te werk in terme waarvan transaksies of kontrakte geherstruktureer of gekanselleer word om die maatskappy of BK se kontantvloei of skuldposisie te verbeter en sy normale handelsaktiwiteite voort te sit.  In oorleg met die krediteure word ‘n plan opgestel en is die Sakereddingspraktisyn verplig om die plan uit te voer.

Indien die plan misluk, sal die Sakereddingspraktisyn die maatskappy of BK in likwidasie plaas.

Indien dit duidelik is dat die maatskappy of BK in elk geval nie sy verpligtinge kan nakom nie en insolvent is, sal ‘n sakeredding nie die aangewese opsie wees nie en behoort die maatskappy of BK in likwidasie geplaas te word. Dikwels neem partye kortpaaie en dink dat likwidasie voorkom kan word deur die maatskappy of BK in sakeredding in plaas daarvan om dit te likwideer. As die maatskappy of BK nie van die begin ‘n goeie kans op redding het en daar nie ‘n haalbare plan is nie, mors die direkteure of lede net geld en tyd. Dit gaan eenvoudig nie werk nie.

Die groot verskil tussen sakeredding en likwidasie is dus dat in ‘n sakeredding ‘n plan uitgewerk word om die maatskappy se finansies en kontrakte te herstruktureer sodat dit finansieel oorleef en weer ‘n gesonde besigheid kan bedryf.  As die maatskappy se laste sy bates oorskry en insolvent is, is dit die verkeerde kandidaat vir ‘n sakeredding en behoort in likwidasie geplaas te word.

Sakeredding en likwidasie kan geïnisieer word deur ‘n spesiale besluit of deur ‘n hof¬aansoek na gelang van die geval.

Vir enige verdere inligting of advies met betrekking tot bogenoemde, kan u Danie Acker skakel by Rauch Gertenbach Prokureurs, Tel 044–6019900 of per e-pos by office@rgprok.co.za