Wat is die faktore wat boedelbereddering laat sloer en hoe kan die proses versnel word?


2_why_I_need_estate_administration.jpg

Die gemiddelde tyd wat dit duur om ‘n boedel af te handel is 6 maande, maar in uiterste gevalle kan dit selfs jare duur.

Faktore wat boedelberedding kan laat sloer:

 • Wanneer daar nie ‘n geldige testament is nie.
 • Werksdruk in plaaslike owerhede wat lei tot vertragings in die verskaffing van munisipale uitklarings.
 • Agterstallige belastingsopgawes.
 • Wanneer titelaktes verlore is en duplikate aangevra moet word.
 • Kontanttekorte en die gepaardgaande verkoop van bates.
 • Onnatuurlike sterftes, wat beteken dat daar gewag moet word vir nadoodse verslae van die polisie,
 • Die herverdeling van bates.
 • Die oordrag van vuurwapens.
 • Die verkryging van balansstate.
 • Verkryging van ‘n waardasie van aandele vir boedelbelasting.
 • Hofsake.
 • Onderhoudseise.
 • Egskeidingsbevele waaraan nie gehoor gegee is nie.
 • Opsporing van erfgename.
 • Ingewikkelde sakebelange waarvoor daar nie behoorlike boedelbeplanning gedoen is nie.
 • Erfgename wat nou in die buiteland woon en nie meer Suid Afrikaanse bankrekeninge het nie.
 • Die onwettige bewoning van boedeleiendomme en gepaardgaande uitsettingsbevele.

Versnel die proses so:

 • Doen ‘n behoorlike boedel en testamentbeplanning.
 • Verskaf korrekte en volledige inligting.
 • Neem versekering uit om boedeltekorte te voorkom.
 • Maak seker dat die testament geldig en uitvoerbaar is.
 • Bewaar alle belangrike dokumente, byvoorbeeld versekeringspolisse, beleggingsdokumente, eiendomsaktes en bankstate.
 • Maak seker dat die oorspronklike testament in veilige bewaring gehou word.

Vir enige verdere inligting of hulp, kontak gerus ons hoogs bevoegde Boedelafdeling by 044 601 9900 of office@rgprok.co.za . Doen jou aanlyn Testament sien ons Testament bladsy.