Does your business have a fever RGA.jpg

Daar is moontlik 'n aantal kritieke noodseine in u besigheid wat gemis word en sodoende kan veroorsaak dat dit in intensiewe sorg of selfs erger, in die lykshuis kan beland. Wat is die simptome waarna ek moet oplet en watse stappe kan geneem word?

Die Maatskappywet nr 71 van 2008 definieër ‘n Maatskappy wat in finansiële nood verkeer as volg:

 • dat dit redelik onwaarskynlik is dat die maatskappy in staat sal wees om binne die onmiddellike daaropvolgende ses maande al sy skulde sal kan betaal namate dit betaalbaar raak; of
 • dat dit redelik waarskynlik is dat die maatskappy binne die onmiddellike daaropvolgende ses maande insolvent sal raak.

Mens kan hierdie omskakel in ‘n klompie praktiese vrae:

 1. Beskik u besigheid oor genoeg kontant, wat gegenereer is uit winste van die besigheid,  om u verskaffers, personeel en SAIK (SARS) te betaal, wanneer dit betaalbaar raak?
 2. Indien een of twee van u belangrikste kliënte sou sluit en nie hulle rekeninge by u kan vereffen nie, sou u besigheid in ‘n posisie wees om steeds handel te dryf, asook steeds al die uitgawes te dek?
 3. Is al u SAIK (SARS) opgawes en betalings op datum?
 4. Voldoen u besigheid aan alle Regulatoriese vereistes, insluitend dié wat spesifiek op u industrie van toepassing mag wees?
 5. Voldoen u aan die vereistes van die Wet op Arbeidsverhoudinge deurdat personeel lêers vir alle werknemers, insluitend eienaars en bestuur, wat in diens van die besigheid staan, in stand gehou word? Dit behoort verlof aansoeke, dissiplinêre prosedures sowel as induksie dokumentasie en rekords te bevat.  

Indien u NEE geantwoord het op enige van bogenoemde vrae, staar u besigheid baie moontlik moeilike tye in die gesig en mag dit dalk kort voor lank in intensiewe sorg of nog erger, in die lykshuis beland.  Sou u besigheid binne die definisie van die Maatskappywet vir ‘n besigheid in nood val, stipuleer die Wet duidelik dat daar ‘n verpligting op die Eienaar van die besigheid in nood is om die nodige regstellende aksies te neem deur middel van ‘n Besigheidsredding proses.

Rauch Gertenbach Prokureurs Ing. beskik oor ‘n span spesialiste met ‘n onberispelike rekord van suksesvolle Besigheidsreddings, wat gereed staan om u by te staan en van advies te bedien gebaseer op u unieke stel omstandighede.

Praktiese wenke om te volg in u besigheid: 

 • Verstaan en ken die sleutel finansiële drywers en syfers van u besigheid; daagliks, weekliks en maandeliks;
 • “Cash is King” – en dit beteken nie noodwendig wins nie! Is u besigheid se kontantvloei positief?
 • Beskik oor ‘n duidelike, geskrewe besigheids- en strategiese plan wat riglyne bied aangaande die “Wie”, “Wat”, “Hoekom” en “Hoe” vrae in u besigheid;
 • Maak vinnige en brutale besluite wanneer nodig; 
 • Betrek spesialiste wat u kan bystaan om te verseker dat die regte besluite geneem word in belang van en vir die voortbestaan van u besigheid. 

Vir meer inligting kontak Danie Acker of Basson Piek by Rauch Gertenbach Prokureurs Ing. by 044 601 9900 of office@rgprok.co.za . Webtuiste: www.rgprok.co.za