chuttersnap-299121-unsplash.jpg

In Suid-Afrika soos in enige ander land in die wêreld, word spoedbeperkings deur middel van wetgewing vasgestel en gereguleer.  Dit is dan elke bestuurder van ‘n motorvoertuig se plig om vas te stel wat die spoed-limiet is in daardie area waar hy bestuur.

Indien ‘n bestuurder dan hierdie voorgeskrewe limiet oorskry, kan hy/sy deur ‘n verkeersbeampte afgetrek en beboet word.  Die bedrag van hierdie boete hang dan af van die mate waarin hierdie limiet oorskry is.  Sou ‘n bestuurder vinniger as 40km/h oor die limiet bestuur het, kan hy/sy gearresteer word en voor ‘n hof gebring word, sonder dat ‘n boete vasgestel word.

In die geval waar ‘n boete wel vasgestel word, word die persoon dan ‘n tydperk gegun om die boete te betaal, of om voor ‘n hof te verskyn en redes aan te voer waarom hy/sy glo dat daar ‘n wettige rede was waarom die limiet oorskry is en nie wil betaal nie, of om aansoek te doen vir vermindering van die bedrag.

Sou ‘n persoon nie die boete betaal of op die voorgeskrewe hofdatum voor die hof verskyn nie, kan die hof ‘n lasbrief uitreik vir daardie persoon se arrestasie.  Hierdie lasbrief word dan op die verkeers-owerheid se sisteem gesirkuleer en kan ‘n oortreder dan by ‘n padblokkade gearresteer word as uitvoering van hierdie lasbrief.  Sou ‘n bestuurder/eienaar van daardie voertuig aansoek doen om hernuwing van sy/haar motorlisensie, kan daardie uitstaande boete dan ook ter sprake kom aangesien dit op dieselfde sisteem gesirkuleer word.

In die geval waar ‘n boete opgelê word deur middel van ‘n spoedkamera en nie deur ‘n verkeersbeampte persoonlik nie,kan ‘n persoon, nadat hy gedagvaar is om in die hof te verskyn die geldigheid en/of wettigheid van daardie spoedboete, gaan toets in die hof.

Dit is dus nie wys om ‘n verkeersboete te ignoreer, of om dit op te frommel en by die motorruit uit te gooi nie.  Eintlik is dit nog beter om by die voorgeskrewe spoedgrens te hou, aangesien ‘n oorskryding daarvan nie net die bestuurder se eie veiligheid in gevaar stel nie, maar ook die van ander motorriste en voetgangers.

Vir meer inligting of enige navrae, kontak gerus vir Ferdi Scheepers by 044 601 9900 of office@rgprok.co.za.