Wie ons is


Ons missie is eenvoudig: om professionele prokureurs - en verwante dienste van uitstaande kwaliteit na gelang van die kliënt se behoeftes te lewer

Ondervinding en Dienste

Rauch Gertenbach bied sy kliënte spesialis dienste oor 'n baie wye spektrum van die reg en marknavraag het tot gevolg gehad dat volwaardige Prokureurskantore, asook Fidusiêre Dienste en Boedel-beredderingskantore in beide Mosselbaai en George bedryf word. 

Ons dienste is nie beperk tot ons onmiddellike omgewing nie en assosieer ons onsself met ander hoogs gekwalifiseerde regslui en diensverskaffers om sodoende dienste reg oor die land aan ons kliënte te bied.


Dienste

Prokureursdienste

 • Aktes: Oordragte, Verbandregistrasies, Kontrakte

 • Derde Party Aanspreeklikheids-eise, insluitend Padongelukkefonds eise

 • Algemene Litigasie, Egskeidings en Voor-huwelikse kontrakte

 • Kommersieël, Kontrakte en Arbeidsreg

 • Kriminele Litigasie

 • Besigheidsadvies & -afrigting

Fidusiêre Dienste

 • Boedelbeplanning, Boedelberedding en die opstel van Testamente

 • Likwidasies, Insolvensies en Besigheidsredding

 • Trusts: Oprig en Administrasie van Trusts


Direksie

D Acker (Danie) B.Proc / CFP / Dip Insolvency / Dip Business Rescue Spesialisering: Boedels / Likwidasies / Insolvensies / Trusts / Boedelbeplanning / Testamente / Maatskappye en Korporatiewe Reg

D Acker (Danie)

B.Proc / CFP / Dip Insolvency / Dip Business Rescue

Spesialisering: Boedels / Likwidasies / Insolvensies / Trusts / Boedelbeplanning / Testamente / Maatskappye en Korporatiewe Reg

JC Fourie (Jaco) B.Iuris LLB Spesialisering: Aktes / Kommersieël / Arbeidsreg

JC Fourie (Jaco)

B.Iuris LLB

Spesialisering: Aktes / Kommersieël / Arbeidsreg

BJ Kruger (Barend) B.Iuris / Dip Legum / LLB / (finale jaar LLM Familiereg) Spesialisering: Derde Party- en Regsaanspreeklikheidseise / Algemene Litigasie / Boedels / Testamente / Familiereg en Egskeidings

BJ Kruger (Barend)

B.Iuris / Dip Legum / LLB / (finale jaar LLM Familiereg)

Spesialisering: Derde Party- en Regsaanspreeklikheidseise / Algemene Litigasie / Boedels / Testamente / Familiereg en Egskeidings

V Steyn (Van Niekerk) LLB Spesialisering: Litigasie / Egskeidings / Invorderings

V Steyn (Van Niekerk)

LLB

Spesialisering: Litigasie / Egskeidings / Invorderings


ander professionele personeel

M Landman (Maryke)

B.Iuris LLB

Spesialisering: Aktes / Notaris / Insolvensies / Testamente / Boedels

F Scheepers (Ferdi)

B.Proc

Spesialisering: Kriminele Litigasie

P Delport (Paul)

BA Law / LLB

Spesialisering: Aktes

B Piek (Basson)

MBA / Sertifikaat: Arbeidsverhoudinge

Spesialisering: Besigheidsbestuur en –administrasie / Besigheidsredding / Strategiese ontleding en besigheidsafrigting / Omsigtigheidsondersoeke /Arbeidsverhoudinge / Herstrukturing


Direksie en spanne