A-Cloete-Anel-square

A Cloete (Anél)

Assosiaat

BCom, LLB, Dip. Insolvensiereg

Fokus Areas:

Insolvensie, Likwidasies, Trusts en Kuratele Boedels

Professionele Ondervinding

Anél Cloete matrikuleer in 2013 aan Hoërskool Punt, Mosselbaai en sluit in 2015 by die firma aan as Trust en Insolvensie Administrateur.

Anél het haar BCom Regte graad in 2017 en haar LLB graad in 2020, beide deur Unisa verwerf, terwyl sy haar klerkskap by die firma gedoen het.

Sy is toegelaat as Prokureur van die Hooggeregshof van Suid-Afrika op 23 April 2021 en het haar SARIPA Diploma in Insolvensie Reg en Praktyk in November 2021 voltooi.

Anél spesialiseer in Insolvensies en Likwidasies en geniet die uitdagings wat hierdie veld van die reg bied.