ARTIKELS

  • All
  • Afrikaans

DIE ALGEHELE VERBOD OP TROETELDIERE IN DEELTITELSKEMAS

DIE ALGEHELE VERBOD OP TROETELDIERE IN DEELTITELSKEMAS AGTERGROND Die aanhou van troeteldiere in deeltitelskemas is nog altyd `n omstrede onderwerp. `n Studie in 2011 het onder andere aangetoon dat: 85 % van troeteldiereienaars beskou troeteldiere as deel van hulle gesin; 57% van troeteldiereienaars beskou hulle troeteldiere as hulle beste vriend; en 81% van troeteldiereienaars voel […]

REGSBEVOEGDHEID EN KURATORSKAP – WÊRELD ALZHEIMERS-MAAND

REGSBEVOEGDHEID EN KURATORSKAP – WÊRELD ALZHEIMERS-MAAND In 2020 was daar meer as 50 miljoen mense wêreldwyd wat met demensie moes saamleef. Daar word beraam dat hierdie syfer in die jaar 2030 na ongeveer 82 miljoen mense sal groei, waarvan die meerderheid in lae- tot middelinkomste lande woon. Die onderwerp van geestesgesondheid, die gebrek aan besluitnemingsvermoë […]

COVID REGULASIES EN UITSETTINGS

COVID REGULASIES EN UITSETTINGS Die vinnige verspreiding van Covid 19 en die bedreiging wat dit inhou vir individue, besighede en die ekonomie het ‘n toenemende angs onder die publiek veroorsaak. Die reaksie van die regering, wat grootliks daarop gemik is om die verdere verspreiding van die virus te voorkom, het meestal die vorm aangeneem van […]

Wie om as eksekuteur te benoem in jou finale testament

‘n Testateur het testateer vryhied om die eksekuteur van sy keuse te nomineer. ‘n Eksekuteur is enige persoon wat gemagtig is om op te tree ingevolge ‘n eksekuteursbrief wat deur die Meester uitgereik en onderteken of ge-endosseer is, en is een van die belangrikste rolspelers in die suksesvolle bereddering van ‘n boedel. In die onlangse […]

WANNEER EK ‘N EIENDOM WAT DEUR ‘N MAATSKAPPY BESIT WORD KOOP, MOET EK DIE MAATSKAPPY SE AANDELE OF DIE EIENDOM KOOP?

WANNEER EK ‘N EIENDOM WAT DEUR ‘N MAATSKAPPY BESIT WORD KOOP, MOET EK DIE MAATSKAPPY SE AANDELE OF DIE EIENDOM KOOP? Vir baie mense is die aankoop van eiendom ‘n opwindende geleentheid – maar nou kom die eienaar met alternatiewe voorstelle vir die koop van die eiendom – ‘n ander moontlikheid waarvan jy geen kennis […]

Die vrywillige likwidasie van solvente en insolvente maatskappye en beslote korporasies met ‘n resolusie, die aanstelling van likwidateurs en vergaderings.

Die vrywillige likwidasie van solvente en insolvente maatskappye en beslote korporasies met ‘n resolusie, die aanstelling van likwidateurs en vergaderings. Artikel 80 van die Maatskappye Wet 71 van 2008, maak voorsiening vir die vrywillige likwidasie van solvente maatskappye en BK’s.  ‘n Solvente maatskappy of BK kan vrywillig gelikwideer deur ‘n spesiale besluit by CIPC te […]

Verlore titelaktes. Hoe nou gemaak?

Verlore titelaktes. Hoe nou gemaak? Met die registrasie van onroerende eiendom in jou naam by die aktekantoor word daar ‘n nuwe titelakte uitgereik wat dien as bevestiging dat jy die onweerlegbare eienaar van die eiendom is. Die oorspronklike akte moet of in jou besit of by die verbandhouers (soos ‘n bank byvoorbeeld) wees indien daar […]

WHATSAPP BOODSKAPPE WAT JOU MOONTLIK ‘N BOETE OF TRONKSTRAF OP DIE HALS KAN HAAL

WHATSAPP BOODSKAPPE WAT JOU MOONTLIK ‘N BOETE OF TRONKSTRAF OP DIE HALS KAN HAAL Met die ontwikkeling van die internet en sosiale media oor die afgelope 20 jaar, het dit nie net teweeg gebring dat ons 24 uur per dag toegang het tot die internet en sosiale media nie, dit het ons ook kwesbaar gemaak […]

GESKILLE EN PROSEDURES IN DIE WERKSPLEK – WAT OM TE DOEN

GESKILLE EN PROSEDURES IN DIE WERKSPLEK – WAT OM TE DOEN Te midde van ‘n pandemie en dreigende resessie is dit nie net individue nie, maar ook werkgewers wat toevlug neem tot besnoeïng van uitgawes in hul besighede. Menslike hulpbronne (salarisse) is by meeste besighede die grootste uitgawe, dus het Suid-Afrika die afgelope tyd ‘n […]

OORWEEG WAT JY PLAAS – LASTER IN DIE ERA VAN SOSIALE MEDIA.

OORWEEG WAT JY PLAAS – LASTER IN DIE ERA VAN SOSIALE MEDIA. Die meerderheid van die publiek se aandag is nie meer gevestig op die tradisionele bronne van nuus, inligting en sosiale interaksie nie weens die ontwikkeling en kommersialisering van sosiale media in die afgelope dekade. Die gevolg is dat die meeste individue aktief deelneem […]

Die rol van ‘n regsverteenwoordiger in die instel van ‘n eis teen die POF

Die rol van ‘n regsverteenwoordiger in die instel van ‘n eis teen die POF Die Padongelukkefonds (“POF”) is ‘n statutêre liggaam met die hoofdoel om dekking te bied aan alle persone vir enige verlies of skade wat gely is, as gevolg van die dood of liggaamlike besering as gevolg van die nalatige bestuur van motorvoertuie […]

VOORAF REGSADVIES MET DIE KOOP / VERKOOP VAN EIENDOM?

VOORAF REGSADVIES MET DIE KOOP / VERKOOP VAN EIENDOM? Vir baie van ons is die voorreg om jou eie huis te besit, die begin van welvaartskepping en sekuriteit. Veral wanneer jy jou eerste woonhuis koop, kan die gedagte aan die proses en wat dit als behels, baie intimiderend wees. Baie mense is onkundig oor terminologië […]