ARTIKELS

  • All
  • Afrikaans

Wanneer word ‘n maatskappy geag om nie sy skuld te kan betaal nie?

Wanneer word ‘n maatskappy geag om nie sy skuld te kan betaal nie? As ‘n resultaat van Covid 19 en die inkrimping van die ekonomie is baie besighede onder geweldige finansiële druk en bevind hulself in ‘n posisie waar hulle nie hulle skulde kan betaal soos en wanneer dit betaalbaar is nie. Daarom bespreek ons […]

Padblokkades – wat om tydens die feesseisoen te verwag

Padblokkades – wat om tydens die feesseisoen te verwag Die feesseisoen is ophande en na ‘n onstuimige twee jaar van pandemie, inperkings, nasionale en internasionale reis beperkings en al die ekonomiese probleme wat daarmee gepaard gaan, sal niemand ons blameer dat ons die pad wil vat en bietjie wil ontspan by ons gunsteling vakansie bestemmings […]

SAAMWOONVERHOUDINGS – om pen op papier te sit

SAAMWOONVERHOUDINGS – om pen op papier te sit Saamwoonverhoudings (om saam te woon, in ‘n verhouding wat bedoel is om permanent van aard te wees), word jaarliks meer algemeen, al is daar tans ‘n tekort aan toepaslike en spesifieke wetgewing wat aspekte hieromtrent reguleer. Hierdie gebrek aan wetgewing kan toegeskryf word aan die feit dat […]

DIE RISIKOS EN BEPERKINGS VAN ‘N HUWELIK BINNE GEMEENSKAP VAN GOEDERE

DIE RISIKOS EN BEPERKINGS VAN ‘N HUWELIK BINNE GEMEENSKAP VAN GOEDERE In Suid Afrika word die meerderheid van huwelike binne gemeenskap van goed gesluit, aangesien wetgewing huwelike in die afwesigheid van ‘n huweliksvoorwaardekontrak as huwelike binne gemeenskap van goed ag. Die gevolg hiervan is dat ‘n gesamentlike boedel geskep word wat uit beide partye se […]

HUIDIGE PRAKTIESE PROBLEME EN RIGTINGWYSERS MET DIE AFSTERWE VAN ‘N GELIEFDE

HUIDIGE PRAKTIESE PROBLEME EN RIGTINGWYSERS MET DIE AFSTERWE VAN ‘N GELIEFDE Covid 19 het ons in 2020 getref soos ‘n tsunami en ‘n vlaag van verwoesting veroorsaak waarvan die mensdom moeilik sal herstel.  Nuwe boedels het ingestroom oor die afgelope 2 jaar en mense het angstig besef dat hul testamente in orde moet wees.  Instansies […]

Mandament van Spolie: beskerming teen die onregmatige ontneming van besit

Mandament van Spolie: beskerming teen die onregmatige ontneming van besit ‘n Gevestigde regsbeginsel in Suid-Afrika is dat ‘n gegriefde party nie die reg in eie hande mag neem nie, maar eerder die gepaste regsprosedures moet volg ten einde die gewenste uitkoms te bereik. Onregmatige ontneming van besit van roerende/ onroerende eiendom is, ondanks die voorafgaande […]

DIE ALGEHELE VERBOD OP TROETELDIERE IN DEELTITELSKEMAS

DIE ALGEHELE VERBOD OP TROETELDIERE IN DEELTITELSKEMAS AGTERGROND Die aanhou van troeteldiere in deeltitelskemas is nog altyd `n omstrede onderwerp. `n Studie in 2011 het onder andere aangetoon dat; 85 % van troeteldiereienaars beskou troeteldiere as deel van hulle gesin; 57% van troeteldiereienaars beskou hulle troeteldiere as hulle beste vriend; en 81% van troeteldiereienaars voel […]

REGSBEVOEGDHEID EN KURATORSKAP – WÊRELD ALZHEIMERS-MAAND

REGSBEVOEGDHEID EN KURATORSKAP – WÊRELD ALZHEIMERS-MAAND In 2020 was daar meer as 50 miljoen mense wêreldwyd wat met demensie moes saamleef. Daar word beraam dat hierdie syfer in die jaar 2030 na ongeveer 82 miljoen mense sal groei, waarvan die meerderheid in lae- tot middelinkomste lande woon. Die onderwerp van geestesgesondheid, die gebrek aan besluitnemingsvermoë […]

COVID REGULASIES EN UITSETTINGS

COVID REGULASIES EN UITSETTINGS Die vinnige verspreiding van Covid 19 en die bedreiging wat dit inhou vir individue, besighede en die ekonomie het ‘n toenemende angs onder die publiek veroorsaak. Die reaksie van die regering, wat grootliks daarop gemik is om die verdere verspreiding van die virus te voorkom, het meestal die vorm aangeneem van […]

Wie om as eksekuteur te benoem in jou finale testament

‘n Testateur het testateer vryhied om die eksekuteur van sy keuse te nomineer. ‘n Eksekuteur is enige persoon wat gemagtig is om op te tree ingevolge ‘n eksekuteursbrief wat deur die Meester uitgereik en onderteken of ge-endosseer is, en is een van die belangrikste rolspelers in die suksesvolle bereddering van ‘n boedel. In die onlangse […]

WANNEER EK ‘N EIENDOM WAT DEUR ‘N MAATSKAPPY BESIT WORD KOOP, MOET EK DIE MAATSKAPPY SE AANDELE OF DIE EIENDOM KOOP?

WANNEER EK ‘N EIENDOM WAT DEUR ‘N MAATSKAPPY BESIT WORD KOOP, MOET EK DIE MAATSKAPPY SE AANDELE OF DIE EIENDOM KOOP? Vir baie mense is die aankoop van eiendom ‘n opwindende geleentheid – maar nou kom die eienaar met alternatiewe voorstelle vir die koop van die eiendom – ‘n ander moontlikheid waarvan jy geen kennis […]

Die vrywillige likwidasie van solvente en insolvente maatskappye en beslote korporasies met ‘n resolusie, die aanstelling van likwidateurs en vergaderings.

Die vrywillige likwidasie van solvente en insolvente maatskappye en beslote korporasies met ‘n resolusie, die aanstelling van likwidateurs en vergaderings. Artikel 80 van die Maatskappye Wet 71 van 2008, maak voorsiening vir die vrywillige likwidasie van solvente maatskappye en BK’s.  ‘n Solvente maatskappy of BK kan vrywillig gelikwideer deur ‘n spesiale besluit by CIPC te […]