ARTIKELS

  • All
  • Afrikaans

WHATSAPP BOODSKAPPE WAT JOU MOONTLIK ‘N BOETE OF TRONKSTRAF OP DIE HALS KAN HAAL

WHATSAPP BOODSKAPPE WAT JOU MOONTLIK ‘N BOETE OF TRONKSTRAF OP DIE HALS KAN HAAL Met die ontwikkeling van die internet en sosiale media oor die afgelope 20 jaar, het dit nie net teweeg gebring dat ons 24 uur per dag toegang het tot die internet en sosiale media nie, dit het ons ook kwesbaar gemaak […]

GESKILLE EN PROSEDURES IN DIE WERKSPLEK – WAT OM TE DOEN

GESKILLE EN PROSEDURES IN DIE WERKSPLEK – WAT OM TE DOEN Te midde van ‘n pandemie en dreigende resessie is dit nie net individue nie, maar ook werkgewers wat toevlug neem tot besnoeïng van uitgawes in hul besighede. Menslike hulpbronne (salarisse) is by meeste besighede die grootste uitgawe, dus het Suid-Afrika die afgelope tyd ‘n […]

OORWEEG WAT JY PLAAS – LASTER IN DIE ERA VAN SOSIALE MEDIA.

OORWEEG WAT JY PLAAS – LASTER IN DIE ERA VAN SOSIALE MEDIA. Die meerderheid van die publiek se aandag is nie meer gevestig op die tradisionele bronne van nuus, inligting en sosiale interaksie nie weens die ontwikkeling en kommersialisering van sosiale media in die afgelope dekade. Die gevolg is dat die meeste individue aktief deelneem […]

Die rol van ‘n regsverteenwoordiger in die instel van ‘n eis teen die POF

Die rol van ‘n regsverteenwoordiger in die instel van ‘n eis teen die POF Die Padongelukkefonds (“POF”) is ‘n statutêre liggaam met die hoofdoel om dekking te bied aan alle persone vir enige verlies of skade wat gely is, as gevolg van die dood of liggaamlike besering as gevolg van die nalatige bestuur van motorvoertuie […]

VOORAF REGSADVIES MET DIE KOOP / VERKOOP VAN EIENDOM?

VOORAF REGSADVIES MET DIE KOOP / VERKOOP VAN EIENDOM? Vir baie van ons is die voorreg om jou eie huis te besit, die begin van welvaartskepping en sekuriteit. Veral wanneer jy jou eerste woonhuis koop, kan die gedagte aan die proses en wat dit als behels, baie intimiderend wees. Baie mense is onkundig oor terminologië […]

Het u ‘n handelsbeperkingsklousule in u dienskontrak?

Het u ‘n handelsbeperkingsklousule in u dienskontrak? Die COVID-19 pandemie het baie mense in ‘n nuwe of meer kreatiewe rigting gedwing. Om by ‘n nuwe werk en/of besigheid te begin, mag dalk vir sommiges, een van die mees opwindende of stresvolle keuses wees. In ‘n situasie waar ‘n werknemer slegs oor die vaardighede van sy/haar […]

TESTAMENT ONGRONDWETLIK VERKLAAR

TESTAMENT ONGRONDWETLIK VERKLAAR   Testeervryheid was allerweë beskou as die laaste bastion van privaatregtelike vryheid waaroor die individu beskik het.  Dit is tog immers die individu se vryheid van keuse om sy/haar laaste aardse besittings te bemaak. Die grondwetlike regte van waardigheid, privaatheid en eiendomsreg was inklusief in die vryheid van keuse om `n testament […]

Selfverdediging – hoe meer jy weet ….

Selfverdediging – hoe meer jy weet …. In ‘n land deurtrek met die gruwelikse vorm van misdaad teen vrouens, kinders en minderheidsgroepe word selfverdediging gereeld as verweer teen strafregtelike vervolging deur beskuldigdes geopper. Dit is daarom van kardinale belang om die verweer opsigself beter te verstaan, daarmee saam ook die regsgevolge indien die limiete van […]

Die regsposisie van ‘n persoon se sosiale media en digitale voetspoor in die publieke sfeer.

Die regsposisie van ‘n persoon se sosiale en digitale voetspoor in die publieke sfeer. Die internet, spesifiek sosiale media, het ‘n dramatiese ontwikkeling ondergaan in die afgelope 20 jaar. Hierdie ontwikkeling speel nou ‘n geweldig belangrike rol in beide ons professionele en persoonlike lewens, met sekere aspekte van die ontwikkeling wat voordelig of riskant kan […]

Die betekenis van ‘n Lewende Testament

Die betekenis van ‘n Lewende Testament Die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging definieer ‘n Lewende Testament as ‘n verklaring wat die pasiënt se wens verteenwoordig om enige verdere mediese behandeling te weier in die geval waar sodanige mediese behandeling die pasiënt op ‘n kunsmatige manier aan die lewe hou. ‘n Lewende Testament word opgestel om voorsiening te […]

Die Wet op Intestate Erfopvolging is ongrondwetlik verklaar

Die Wet op Intestate Erfopvolging is ongrondwetlik verklaar “ I am convinced and it is in my view that traditionally it is women who stand to suffer after years of dedication and support to the livelihood of a permanent life partnership they end up being left in the cold, stripping them of their dignity whilst [...]

Duet behuising: Wat jy moet weet

Duet behuising: Wat jy moet weet Duet behuising behels gewoonlik twee huise wat op dieselfde erf opgerig is en aan mekaar geheg is deur ’n gemeenskaplike muur. Duet eiendomme is as ‘n reël deeltitel eenhede wat beheer word deur die Wet op Deeltitels , die Deeltitelskemabestuurswet en die Gemeenskap Skemas Ombudsman Dienste Wet. Ons ervaar […]