BOEDELBEPLANNING VIR VROUE

BOEDELBEPLANNING VIR VROUE

Elke persoon het ‘n boedel en benodig ‘n boedelbeplanning, want by die gebrek aan ‘n plan is u gedoem om te misluk. Almal het boedelbeplanning nodig en is dit ‘n mite dat dit slegs bedoel is vir ryk persone met baie besittings. Hou dus op verskonings maak: u is nie te jonk, of te oud of te besig om te begin met u boedelbeplanning nie – doen dit net en neem daardie eerste stap na self-bemagtiging, nie net vir uself nie, maar ook vir u afhanklikes. Dit mag na ‘n oorweldigende taak lyk, maar doen dit nou sodat u en u gesin die voordele en gemoedsrus van ‘n effektiewe beplaning kan geniet.

Die Suid Afrikaanse bevolking is saamgestel uit 51% vroue en beskik hulle oor 5 jaar langer lewensverwagting as mans. Vroue het ook unieke boedelbeplanning behoeftes. Vandag is vroue meer aktief in die finansiële wêreld en is hulle boonop ook aktief betrokke by, en in baie gevalle verantwoordelik vir, die bestuur en beplanning van hul gesinslewe. Vroue neem gewoonlik hulle versorgingsplig so ernstig op dat hulle nalaat om na hulle eie belange om te sien.

“Dood vorm ‘n onafskeidbare en onafwendbare deel van lewe”1. ‘n Holistise benadering word gevolg by boedelbeplanning. ‘n Gids- of lewenserfenisplan word opgestel om te verseker dat u in beheer geplaas word van u besittings en die finale beskikking daarvan, hetsy deur dood of onbevoegdheid. Die gevolg van behoorlike boedelbeplanning is die:

➢ beskerming en bewaring van besittings,
➢ voorsiening vir die voortgesette versorging en ondersteuning van afhanklikes,
➢ vermindering van risikos en aanspreeklikheid,
➢ effektiewe benutting van belastingkortings en
➢ likiditeitsbeplanning.

Gesprekke met ander familielede rakende boedel aangeleenthede vorm soms deel van boedelbeplanning. Hierdie geld vir alle vroue – nie net vir getroudes nie. U is moontlik die primêre versorger van een of albei u ouers – het u al in gesprek getree met hulle en/of broers en susters oor hulle voortgesette sorg en onderhoud as u of hulle sou sterf?

Die konsep van boedelbeplanning en die gepaardgaande terminologie mag baie mense oorweldig en verwar. Vrouens moet vrymoedig voel om hulp te vra en hulp te bekom vanaf professionele persone wat hulle kan adviseer oor aangeleenthede soos:

✓ boedelbelasting,
✓ die administrasieproses van ‘n bestorwe boedel,
✓ administrasiekostes,
✓ wetgewing rondom, en die administrasie van trusts as ‘n instrument vir boedelbeplanning,
✓ opvolgbeplanning vir ondernemings,
✓ die praktiese gevolge van inkomstebelasting by dood,
✓ die benoeming van ‘n eksekuteur, kurator en / of voog vir minderjarige kinders, ens.

Die belangrikste en fundamentele instrument in boedelbeplanning is ‘n testament. Elke vrou moet ten minste ‘n geldige2 en opgedateerde testament hê. In die afwesigheid van ‘n testament sal nasionale wetgewing bepaal hoe u boedel verdeel3 word en mag dit heel moontlik nie in ooreenstemming met u wense wees nie. Soms is die onaangename gevolge van intestate erfopvolgings nie alleen onprakties nie, maar ook ‘n duur leerproses.
Samevattend is die boodskap aan alle vroue – doen dit nou! Neem die eerste stap en kontak ons om u te help met u testament of boedelbeplanning.

Kontak gerus vir Kelly Fourie by office@rgprok.com of 044 601 9900 vir meer inligting.
www.rgprok.co.za

1

Related Posts