D-Acker-Danie-Director-v2-01

D Acker (Danie)

Direkteur

B.Proc, CFP, Dip. Insolvensiereg

Fokus Areas:

Insolvensie en Likwidasies, Boedelbeplanning en -Administrasie, Trusts, Besigheidsredding

Professionele Ondervinding

Verwerf die graad B.Proc in 1986 aan die Universiteit van die Oranje Vrystaat.

Danie is ‘n gesertifiseerde finansiële beplanner en het die eksamen van die Instituut vir Finansiële Beplanning in 1992 afgelê en was sedertdien lid van die organisasie. Hy verwerf in 2001 ‘n Diploma in Insolvensiereg aan die Universiteit van Pretoria en ‘n Sertifikaat in Besigheidsreddingspraktyk aan Unisa in 2011. Hy is ‘n hoogs gerespekteerde lid van SARIPA (South African Restructuring and Insolvency Practitioners Association) en dien tot einde 2018 ‘n volle termyn as voorsitter van die Wes-Kaap streek. Danie dien tans steeds op die Nasionale Raad van SARIPA. Hy het as regsadviseur vir Sanlam opgetree na die voltooiing van sy studies en neem in 1993 ‘n posisie as prokureur by Rauch Gertenbach Ingelyf – Mosselbaai op en word binne 6 maande aangestel as Direkteur.

Danie is tans hoof van die boedel- en trustafdelings, Insolvensie en Likwidasie afdeling, sowel as Sakereddings.

Sy ingesteldheid op praktiese oplossings aan beide kommersiële kliënte sowel as individue te bied is van onskatbare waarde vir die praktyk en het y ‘n intense wil en vermoë om komplekse kwessies namens sy kliënte op te los. Hy neem groot trots daarin om op enige gegewe tydstip beskikbaar en toeganklik te wees vir sy kliënte.