Duet behuising: Wat jy moet weet

Duet behuising: Wat jy moet weet

Duet behuising behels gewoonlik twee huise wat op dieselfde erf opgerig is en aan mekaar geheg is deur ’n gemeenskaplike muur. Duet eiendomme is as ‘n reël deeltitel eenhede wat beheer word deur die Wet op Deeltitels , die Deeltitelskemabestuurswet en die Gemeenskap Skemas Ombudsman Dienste Wet.

Ons ervaar dikwels dat kliënte onbewus is van die feit dat duet eiendomme in werklikheid ‘n deeltitel eenheid is wat heeltemal ander vereistes inhou as konvensionele eie titel eiendomme. Dit kan lei tot onvoorsiene en ongewenste uitdagings soos hieronder gesien sal word.  ’n Paar van die mees algemene struikelblokke wat opduik is die volgende:

  1. Gemeenskaplike eiendom teenoor uitsluitlike gebruiksgebied areas: Indien die deelplan nie spesifieke areas, soos die tuin of grasperk byvoorbeeld, afbaken as ‘n uitsluitlike gebruiksgebied area nie, sal die area gemeenskaplike eiendom wees. Dit beteken dat elke eienaar in daardie deeltitel skema mede-eienaar is van ‘n onverdeelde aandeel in die tuin of grasperk . Eienaars van duet eenhede moet dus versigtig wees om verbeteringe aan te bring tot areas wat voorkom as jou uitsluitlike area maar eintlik volgens die deelplan gemeenskaplike eiendom is.
  2. Toevoegings en opknappings aan ’n deeltitel eenheid: Anders as ’n konvensionele titel waar strukturele veranderinge net deur die plaaslike Munisipaliteit goedgekeur moet word, is sulke prosesse meer kompleks en kostelik in die geval van duet behuising. As die grense of vloer grootte van ’n eenheid verskuif of vergroot word, moet die Regspersoon (“Body Corporate”) daartoe toestem, ’n argitek moet genader word om veranderings aan die eiendom se plan aan te bring en ‘n landmeter moet die deelplan ook daarvolgens wysig. Die gewysigde deelplan sal ook in die aktekantoor geregistreer moet word. As die veranderings wat aangebring word ’n sekere grootte oorskry, sal verbandhouers van eenhede in die skema verder ook moet toestemming gee tot die gewysigde deelplan.
  3. Die Regspersoon: ‘n Regspersoon word outomaties geskep in terme van die Wet op Deeltitels, met die eerste oordrag van ’n eenheid in die deeltitel skema vanaf die ontwikkelaar na ‘n nuwe eienaar. Alle eienaars van eenhede in die skema is lede van die Regspersoon. Die Regspersoon het verskeie verantwoordelikhede wat deur die Wet voorgeskryf word, maar eienaars van duet eenhede dra selde kennis van hierdie voorskrifte, en kom dus nie altyd die wetlike vereistes na nie.

Deeltitel Skemas is ’n hoogs-gespesialiseerde veld wat liefs net deur deskundiges in dié veld hanteer moet word. Rauch Gertenbach Prokureurs het die nodige regskennis en kundigheid om jou te help met alle deeltitel kwessies. Kontak ons gerus met enige navrae in hierdie verband en vermy sodoende enige van die bogenoemde struikelblokke.

office@rgprok.com | 044 6019900

 

News

ON-SITE AUCTION

Date: 21 October 2020 @ 10:00
Place: 61 Adriaans Drive, N2 Industrial Park, Mossel Bay
LOT 1: INDUSTRIAL, MODERN, STEEL FRAME IBR BUILDING 816m² | Erf size: 1730 m² | Situated at 61 Adriaans Drive, N2 Industrial Park, MOSSEL BAY
Comprising • entrance/reception area • conference room • mezzanine storage area • office • spacious kitchen • bathroom • spare parts/building material storage area • warehouse with 2 • sliding doors • locker room • store room • workers’ basin and toilet
Perfect property for warehousing or distribution business!
Levies R1040 p/m. | Rates & taxes: TBC
LOT 2: VACANT INDUSTRIAL PLOT MEASURING 1335m²
Situated at 63 Adriaans Drive, N2 Industrial Park. Level stand ideally suited for storage of containers or for development of plot. | Erf size: 1335m²
LOT 3:
Building material * Scaffolding * Electric hand tools * Steel / wood cabinets – Click here for a list of items to be sold as a job lot: List of items *Please note: Caravans, boats and vehicles are not on the auction.
CONDITIONS OF AUCTION OF PROPERTIES:
Purchaser pays: bid price | VAT on bid price 6.9% (VAT included) auctioneer’s commission
Enquiries: Ann Spies: 044-8782877 | 082 927 1373
TIME: (Wednesday) 10:00 am
0

Related Posts

Die betekenis van ‘n…

Die betekenis van ‘n Lewende Testament Die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging definieer ‘n Lewende Testament as ‘n verklaring wat die pasiënt se wens verteenwoordig om enige verdere mediese behandeling te weier…
Read more