HOU ‘N FAMILIE BUITE DIE HOF

Familieregtelike kwessies soos egskeidings, onderhoud en toegangsregte met betrekking tot minderjarige kinders is altyd gelaai met emosie. Partye tot die geding is dikwels kwaad vir mekaar wat tot gevolg het dat hulle die teenkant met die volle krag van die reg en litigasie wil tref. Ongelukkig vuur uitgerekte litigasie emosies verder aan wat nie tot die voordeel van enige van die partye, maar veral vir minderjarige kinders is nie. As jou huwelik misluk het, neem dan die verantwoordelikheid ter harte om ten minste die egskeiding “suksesvol” af te handel deur konflik so ver as moontlik te probeer vermy.

Daar is baie maniere waardeur konflik hanteer en vermy kan word. Uit die oogpunt van die regsverteenwoordiger is die skrywer hiervan se mening dat hoe vinniger die prokureur geskille kan oplos, hoe meer ruimte geskep kan word om meer dispute in te neem en te besleg. Dit sal nie net die geleentheid verhoog vir prokureurs om inkomste te maksimaliseer nie, maar dit sal meer gevalle skep wat tot beter resultate lei met meer tevrede kliënte.

Konflik is goed (hangende af watter tipe), maar onopgeloste konflik is gevaarlik. Daar is definitief plek in die Regsprofessie om ‘n Mediasiehoed op te sit wanneer daar met ‘n dispuut gewerk word. Mediasie is ‘n informele en vertroulike manier om ‘n geskil met die hulp van ‘n neutrale derde persoon, bekend as bemiddelaar en/of mediator, op te los. Dit ‘n bekostigbare, doeltreffende, lewensvatbare alternatief tot litigasie en is besig om die regs-landskap verander.

Die reëls van die Hof en regsbeginsels word gebruik as wapens om die opposisie te vernietig. Wanneer mediasie gebruik word, kan dit help om die verhoudings tussen die partye te beskerm en te bewaar.

Kom ons sien dit soos ʼn boksgeveg. Die skeidsregter maak ‘n besluit en die boksers moet dit aanvaar. Daar sal dus altyd ‘n persoon wees wat voel asof die besluit nie reg is nie. Die beter opsie sou wees om te probeer om konsensus te bewerkstellig waarmee albei partye tevrede is. Indien dit nie slaag nie en daar dan geen ander uitweg is nie, kan die Hof genader word.

As Regsgeleerdes moet ons altyd onthou dat ‘sake mense is en mense sake is’. Wat betref ‘n familieregtelike aangeleentheid is die beste manier om dit so te benader, te hanteer en op te los dat albei partye se verhoudinge teenoor mekaar beskerm en behou word.

In die praktyk sien ons dikwels dat sodra ‘n saak verby is, die verhouding tussen die partye ook vernietig is. Hierdie kan verhoed word deur van ‘n Mediasie proses gebruik te maak voordat die Hof genader word. Dit is nie net goedkoper nie, maar baie meer doeltreffend soos hierbo genoem.

Die skrywer hiervan is van mening dat wanneer ‘n saak na die Hof geneem word, daar slegs een wenner sal wees, maar waar daar mediasie gebruik word, albei partye wenners kan wees.

Vir meer inligting kontak Marinus Barnard van Rauch Gertenbach Prokureurs by 044 601 9900 of office@rgprok.co.za

0

Related Posts