J-Kruger-Janel

J Kruger (Janel)

Assosiaat

LLB

Fokus Areas:

Boedeladministrasie

Professionele Ondervinding

Janél matrikuleer in 1990 aan die Afrikaanse Hoërskool, Kroonstad waarna sy studeer by Kroonstad Tegniese Kollege en ‘n N6 sertifikaat in 1992 verwerf. In 1993 begin sy werk as regssekretaresse by Grimbeek, de Hart en Van Rooyen Prokureurs in Kroonstad en vanaf 1999 – 2006 by De Hart, Kruger, Basson & Schoeman Prokureurs. In 2011 begin sy werk as boedelberedderaar by Rauch Gertenbach Ing., Mosselbaai.

Sy verwerf haar LL.B graad, asook ‘n diploma in Boedeladministrasie in 2014, beide deur UNISA. Janél is tans besig met ‘n LL.M kwalifikasie in familiereg deur UNISA.

Sy is passievol oor haar beroep en is dankbaar vir die geleentheid wat my spesifieke spesialiseringsveld, boedelbereddering, my bied om kliënte wie hartseer is oor die verlies van ‘n familielid of vriend by te staan en seker te maak dat die afhandeling van die boedel so spoedig as moontlik en met die nodige simpatie en begrip sal geskied.