KAN JY JOU TRUSTAKTE VERTROU?

‘n Trustakte is die grondwetlike- en stigtingsdokument van ‘n trust. Dit is die skriftelike dokument in terme waarvan u trust opgerig word en dit bevat die raamwerk waarin die trust moet funksioneer. Trusts word dikwels gebruik as deel van boedel-, besigheid- en opvolgbeplanning en die voordele wat uit die behoorlike gebruik van trusts spruit is volop.

U moet egter die volgende vraag vra: Is u trustakte geldig en op datum? Ongelukkig is daar baie trustaktes wat verouderd en/of ongeldig is.

Dit is vanselfsprekend dat ten einde u trust behoorlik te laat funksioneer, die trustakte geldig en op datum moet wees. ‘n Ongeldige, verouderde en/of onvoldoende trustakte kan onplesierige, lang en duur gevolge veroorsaak.

Trusts word ook vir liefdadigheidsdoeleindes gebruik en as openbare welsynsorganisasies by die SAID geregistreer. Ten einde die belastingsvoordele en status van ‘n geregistreerde openbare welsynsorganisasie te kan geniet moet die trustakte aan seker vereistes voldoen en spesifieke bepalings vervat.

In die lig van onlangse wysigings en verwikkelinge in wetgewing en gesag rondom die belasting en administrasie van trusts in Suid Afrika, is dit raadsaam om u trustakte deur ‘n professionele persoon te laat nagaan. ‘n Regsoudit op ‘n trustakte is ‘n bekostigbare wyse om te verseker dat u trustakte op datum en geldig is asook om te verseker dat die trustakte se bepalings die bereiking van die trustdoel ondersteun en moontlik maak.

Vir verdere inligting kontak Kelly Fourie-Barnard by office@rgprok.co.za of 044 601 9900.

0

Related Posts