WAT OP AARDE KAN VERKEERD GAAN?

Dit is die slagspreuk van `n bekende versekeringsmaatskappy op televisie. `n Nasoek op die internet toon aan dat daar ongeveer 6,300 ton ruimteafval in `n wentelbaan om die aarde swerf. Al ooit gewonder of hierdie afval die aarde se ruimte kan binne dring en skade aan `n mens se eiendom en/of persoon kan aanrig en indien wél wie verantwoordelik gehou kan word vir die skade?

Die Suid-Afrikaanse gemenereg bepaal dat die persoon wat die skade veroorsaak het, ook die skade moet vergoed. Die Romeine het `n stel reël (Actio positi vel suspense) gehad wat die eienaar/besitter van `n gebou aanspreeklik gehou het indien `n voorwerp (bv. `n uithang bord) op `n gevaarlike plek geplaas was, bokant `n gebied waar publiek toegang het en die voorwerp val en skade berokken.

Die Wet op Burgerlugvaart maak voorsiening vir skade en /of verlies wat veroorsaak word as `n voorwerp val uit of vanaf `n vliegtuig, in vlug, hetsy dit opstyg of land. Die skade veroorsaak deur `n vliënier wat byvoorbeeld teen jou huis se dak vas vlieg word ook gedek. In so `n geval bepaal die wet dat die eienaar van die vliegtuig aanspreeklik sal wees vir die skade en/of verlies. Dit sal nie nodig wees om nalatigheid of die bedoeling om skade te berokken, te bewys nie. Hierdie skuldlose aanspreeklikheid het sy ontstaan na die eerste Wêreldoorlog gehad. Die geraas van vliegtuie kan ook in sekere gevalle skade en/of verlies tot gevolg hê maar dan sal dit nodig wees om nalatigheid en/of die bedoeling om skade te berokken, te bewys. Diere of kleinvee kan byvoorbeeld skrik vir die geluid wat vliegtuie maak wat deur die klankgrens breek maar daar sal bewys moet word dat die vliënier geweet het dat dit skade en/of verlies gaan veroorsaak.

Wat van `n ruimte-sateliet wat uit die lug val? In 2009 het Suid Afrika twee internasionale konvensies bekragtig. Die land wat die lansering van die ruimtetuig hanteer is aanspreeklik vir die verlies of skade. As daar egter bewys kan word dat `n ander land grof nalatig was in die veroorsaking van skade deur die ruimtetuig, sal daardie land wat nalatig was aanspreeklik wees vir die skade.

As dit ruimtewesens is wat droog maak, het jy `n probleem.

Vir enige advies aangaande regsaanspreeklikheid, kontak gerus Barend Kruger by 044 601 9900 of office@rgprok.co.za .

0

Related Posts